Aflæsningskort

Aflæsningskort til brug for måleraflæsningen pr. 31/12 bliver fremsendt

fra: 
Guldborgsund Forsyning ca. 10. december. Kortene sendes med posten eller til Deres e-boks.

Vandforsyningen Østlolland er i lighed med alle de private vandværker i Guldborgsund Kommune medlem af Vandrådet i Guldborgsund.

På vandrådets hjemmeside indeholder mange informationer og kan ses på:

guldborgsundvandraad.dk