Vandforbrug - mit eget:

Det årlige vandforbrug fremgår af årsopgørelsen der bliver udsendt ultimo februar eller betalings-oversigten for marts måned.

De kan også se årsforbruget på hjemmesiden fra Guldborgsund Forsyning - www.Guldborgsundforsyning.dk

- her skal De logge ind med f.eks. kundenummer og målernummer (fremgår af det fremsendte aflæsningskort)

- De kan herefter under selvbetjening se det opgjorte vandforbrug.