Ved flytning

- fremsendes den aflæste tal for vandmåleren, ejerskiftedato og navn på ny køber til Vandforsyningen Østlolland.
e-mail: vandoestlolland@live.dk

Vandforsyningen Østlolland udarbejder herefter en flytteopgørelse til brug ved refusionsopgørelsen.