Om Vandforsyningen

 

Vandforsyningen Østlolland forsyner ca. 1920 forbrugere med rent drikkevand.

Forsyningen er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder en alarm via Telefonen, og vil forsøge at gribe ind omgående. Vandet bliver hentet i vandforsyningens 5 boringer. Vandforsyningen udpumper ca. 280.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.

Hårdhed Drikkevandet er temmelig hårdt vand, det vil sige ca. 18 - 19 dH.

Hårdheden er bestemt af vandets indhold af calcium og magnesium og opgives i grader hårdhed, dH. Et stort indhold betyder,

at vandet er hårdt - et lille indhold, at vandet er blødt.

Der er ikke stillet kvalitetskrav til hårdheden, men den bør ligge mellem 5 - 30 dH, og da vores vand er 18 - 19 dH

er betegnelsen "temmelig hårdt".