Kontrol af vandmålere


I henhold til bekendtgørelse fra Erhvervsfremme Styrelsen om kontrol med vandmålere, skulle Vandforsyningen inden d. 1. februar 2000 etablere et kontrolsystem af målere i drift.

Vandforsyningen har i henhold til denne bekendtgørelse valgt et kontrolsystem baseret på stikprøvekontrol, og systemet er indført pr. d. 1. februar 2000. Formålet med kontrolsystemet er, at afregning af vandforbruget sker på betryggende og ensartede vilkår for den enkelte forbruger.

Alle vandmålerne er således opdelt i partier.

Ved henvendelse til Vandforsyningen kan De få yderligere oplysning om Vandforsyningens kontrolsystem.

Af hensyn til begrænsning af vandforbruget er det vigtigt at aflæse vandmåleren regelmæssigt. Står det lille hjul på vandmåleren ikke stille, når der IKKE bruges vand og er der evt. støj i rørerne, da kan det være tegn på brud i installationen. 
Kontakt omgående Deres VVS installatør.