Chloridazon, desphenyl

 

Der er fundet chloridazon, desphenyl - afgang vandforsyningen samt i 3 boringer i skoven Indelukket. 2 boringer i Hamborgskoven er ok. Se analyser her.

I henhold til aftale med Guldborgsund Kommune skal der forsøges at blande råvandet fra de 2 gode boringer og nedsætte indvindingen helt eller delvis fra de 3 boringer hvor der er overskridelse af grænseværdien.

(fortsat)
Guldborgsund Kommune vil hurtigst muligt undersøge muligheden for udpegning af en ny kildeplads til placering af en eller to nye boringer og det bliver formentlig i Hamborgskoven?

- se  i øvrigt vedlagte skrivelse med information fra Bestyrelsen:

Chloridazon - desphenyl hjemmeside - pdf.

Januar 2022.

Vandforsyningen har i samarbejde med Guldborgsund kommune, fundet egnede kildepladser i Hamborgskoven og i Toreby Skov.

Der er lavet i alt 4 nye boringer i skovene, hvoraf de 2 er i drift og de sidste 2 forventes at være i drift inden foråret 2022. Alle boringer er frie for pesticider.

Desværre har ikke fundet den mængde vand vi havde ønsket os, nogle boringer giver mere vand end andre, og derfor arbejder vi i samarbejde med Guldborgsund kommune videre på at finde nye og flere kildepladser i både Hamborgskoven og Toreby skov.