Chloridazon, desphenyl

 

Der er fundet chloridazon, desphenyl - afgang vandforsyningen samt i 3 boringer i skoven Indelukket. 2 boringer i Hamborgskoven er ok. Se analyser her.

I henhold til aftale med Guldborgsund Kommune skal der forsøges at blande råvandet fra de 2 gode boringer og nedsætte indvindingen helt eller delvis fra de 3 boringer hvor der er overskridelse af grænseværdien.

(fortsat)
Guldborgsund Kommune vil hurtigst muligt undersøge muligheden for udpegning af en ny kildeplads til placering af en eller to nye boringer og det bliver formentlig i Hamborgskoven?

- se  i øvrigt vedlagte skrivelse med information fra Bestyrelsen:

Chloridazon - desphenyl hjemmeside - pdf.